Algemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens:
Ray Darts
Dennenlaan 70
2560 Nijlen
België
support@raydarts.be
+32 (0)493 91 76 74
BTW BE 0765.964.953

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Ray Darts, te Dennenlaan 70, 2560 Nijlen, België, BTW BE 0765.964.953, RPR Antwerpen, biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webshop online aan te kopen.
Deze Algemene voorwaarden (“Algemene voorwaarden”) van Ray Darts (verder ‘Ray Darts’ of ‘wij/we/ons’) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website van Ray Darts (verder ‘de klant’ of ‘je/jou/jouw’).

Door het plaatsen van een bestelling ga je expliciet akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden op de door jou geplaatste bestelling en verklaar je bekend te zijn met de inhoud ervan.

Deze algemene voorwaarden kunnen aangepast worden, dus lees de algemene voorwaarden steeds als je onze website bezoekt. Ray Darts accepteert geen andere voorwaarden, tenzij we daar schriftelijk mee akkoord gaan.

Artikel 2: Prijs : Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW.

Alle prijzen zijn exclusief verzendkosten , zie verder artikel 6.

Bestellingen die worden bezorgd buiten de Europese Unie, zijn mogelijk onderhevig aan bijkomende toeslagen en/of belastingen. Deze toeslagen en/of belastingen zijn niet in de op de website vermelde prijs verdisconteerd. Eventueel bijkomende kosten op grond van deze toeslagen en/of belastingen komen voor eigen rekening en risico van de klant.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod en product informatie

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Ray Darts niet. Ray Darts is wat de juistheid en de volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis.

Ray Darts is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Alle kleuren en omschrijvingen van onze producten zijn zo nauwkeurig mogelijk weergegeven. Mogelijk kan het beeld en de kleurkwaliteit variëren afhankelijk van jouw scherm. Ray Darts kan niet garanderen dat jouw scherm alle kenmerken van het werkelijke product juist weergeeft.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij jou om vooraf contact op te nemen met de klantendienst van Ray Darts.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan ten allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Ray Darts. Ray Darts kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Bestelling/online aankopen

Een bindende koop komt tot stand wanneer de Klant een bestelling plaatst via de website van Ray Darts. De bestelling wordt als geplaatst beschouwd als je de laatste stap van het bestelproces hebt afgerond.
Ray Darts behoudt zicht het recht voor de bestelling niet te aanvaarden in het geval:
De door jou ingevulde gegevens niet correct of volledig zijn en in het geval Ray Darts twijfelt aan de juistheid daarvan;

Je een eerdere betalingsverplichting niet bent nagekomen;Je eerdere bestellingen niet in ontvangst hebt genomen en/of niet hebt opgehaald;Het door jou opgegeven bezorgadres in een land is gelegen waar Ray Darts niet bezorgt. Ray Darts zal je zo binnen de 5 werkdagen op de hoogte stellen van het niet aanvaarden van de bestelling.

In het geval een product dat je besteld hebt niet op voorraad is, zullen we je dit direct meedelen en je een alternatieve oplossing bieden. (bv. verzending op een later tijdstip, vervangend product of terugbetaling)

Artikel 5: Betaling

Nadat je jouw bestelling geplaatst hebt, word je verwezen naar een veilige betaalpagina op onze website met het verzoek je bestelling te betalen.

Ray Darts maakt gebruik van de diensten van Multisafepay B.V. ( Kraanspoor 39, 1033 SC Amsterdam, Nederland). Met de betaling van jouw bestelling geef je Multisafepay B.V. de toelating om je persoonsgegevens te gebruiken voor de verwerking van transacties.

De klant heeft de keuze tussen volgende betalingswijzen:
Bancontact, Maestro, Mastercard, Visa, Belfius, ING, KBC

Ray Darts is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de klant met betrekking tot bestellingen waarbij de klant betrokken is.

In geval van terugbetaling zullen wij de gebruikte kaart of bankrekening crediteren. Wij zijn niet verantwoordelijk voor koersschommelingen tussen de valuta gebruikt voor de eerste betaling en de valuta van jouw creditcard of bankrekening wanneer het bedrag wordt terugbetaald.

Artikel 6: Levering en verzendkosten

6A Levering

Ray Darts doet er alles aan om de bestelling van de klant zo snel mogelijk te verwerken, maar in ieder geval 30 dagen na de aankoopdatum, tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk bepaald.

Ray Darts maakt gebruik van de diensten van Sendcloud. Door het plaatsen van je bestelling geef je Sendcloud de toestemming om jouw persoonsgegevens te gebruiken om de verzending te verwerken. Lees hier de algemene voorwaarden van Sendcloud.

Producten van Ray Darts worden via Sendcloud of een andere vervoerder bij jou geleverd op het door jou doorgegeven leveringsadres. Zodra jouw bestelling bevestigd is, kunnen wij het leveringsadres niet meer wijzigen. Wij kunnen noch verzenden naar postbussen, noch aan doorstuuradressen.

Zodra je bestelling verzonden wordt, ontvang je per e-mail een verzendbevestiging met een trackingnummer en een link naar de website van de koerier. Met behulp van deze service kan je jouw bestelling opvolgen wanneer je maar wenst.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant binnen de 48uur worden gemeld aan Ray Darts.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf dat jij (of een door jou aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit hebt gekregen. Het risico gaat echter al over op jou bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van jou de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en de keuze niet door ons was geboden.

6B Verzendkosten en bestemmingen

Ray Darts levert in alle landen van Europa en vermeldt hiervan de verzendkost:
België: €7,50 (gratis vanaf €75,00); Nederland, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg: €15 ( gratis vanaf €150,00)

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van de gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Ray Darts.

Je verbindt je er toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Ray Darts te wijzen, bv. aan iedereen die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 8: Herroepingsrecht

De klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van reden de bestelling te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop jij of een door jou aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant Ray Darts via een ondubbelzinnige verklaring, dus bv. schriftelijk per post of e-mail, op de hoogte stellen van je beslissing de overeenkomst te herroepen voor de herroepingstermijn is verstreken.

Je moet de producten terugzenden of overhandigen aan Ray Darts (Dennenlaan 70, 2560 Nijlen, België) binnen de termijn van 14 kalenderdagen en dit in de originele verpakking samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en aankoopbewijs. Je betaalt zelf de kosten voor het terugzenden van de goederen.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Ray Darts zich het recht voor jou aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door jou dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Ray Darts betaalt jou terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie hebt verricht. Er zullen voor jou voor terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn. Bij bestelling van gepersonaliseerde items vervalt het herroepingsrecht.

Artikel 9: Recht om jouw bestelling te retourneren

Onafhankelijk van je recht op herroeping (artikel 8) stellen wij de Klant in de gelegenheid om de bij ons aangekochte producten terug te sturen en dit binnen 14 kalenderdagen, met uitzondering van gepersonaliseerde items. Deze periode gaat in vanaf het moment van levering van je bestelling. Verzoeken tot retourneren na deze periode worden niet meer geaccepteerd. Je kan een retouraanvraag indienen via support@raydarts.be.

9A Retourprocedure

Na een retouraanvraag te hebben ingediend via support@raydarts.be, dien je de artikelen terug te sturen. hiervoor draag jij de retourkosten. Je levert het pakket bij de door jou gekozen vervoerder. Als jouw retourzending door ons ontvangen en verwerkt is, brengen wij je hiervan via mail op de hoogte. Terugbetalingen vinden plaats binnen een termijn van 15 dagen na ontvangst van jouw geretourneerde stuks.

9B Onze voorwaarden

Wij accepteren jouw retour graag, mits dat je volgende punten respecteert:
De retour is aangevraagd binnen 14 dagen na levering van je bestelde goederen. De geretourneerde producten dienen in de originele verpakking samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en aankoopbewijs terug bezorgd te worden. Elk stuk is strikt ongebruikt en in volledig onbeschadigde toestand. Bij terugbetalingen wordt de originele verzendingskost niet vergoed. Wij aanvaarden geen retour van gepersonaliseerde producten.

Let op: Indien Ray Darts jouw terugbetaling niet kan uitvoeren omdat aan bovenstaande voorwaarden niet voldaan werd, zal je verwittigd worden. Terugzendingen die niet geaccepteerd werden, kunnen terug naar jou verstuurd worden. In geval je de stuks niet terug wenst te ontvangen, zullen deze vernietigd worden. Elke partij heeft het recht een koop te annuleren in geval van een wezenlijke inbreuk door de andere partij op deze voorwaarden.

Artikel 10: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie moet je een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten worden aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van goederen te bewaren.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Ray Darts zo snel mogelijk inlichten. Elk gebrek dient binnen twee maanden na vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.
Voor artikelen die online werden aangekocht en bij door jou opgegeven adres zijn afgeleverd, dien je contact op te nemen met Ray Darts en het artikel op jouw kosten terug te bezorgen aan Ray Darts.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op de datum van de aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de klant.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing:

  • Voor normale slijtage van het product. Bij onoordeelkundig of abnormaal gebruik van het product of bij gebruik van het product in strijd met het doel waarvoor het ontworpen werd. Bij niet naleven van onderhouds- en/of gebruiksinstructies.
  • Bij beschadiging van het product door opzet of nalatigheidIndien het product door jou werd gewijzigd of bij tussenkomt door een niet door Ray Darts aangewezen derde.
  • Bij commercieel gebruik Artikel 11: Klantendienst. De klantendienst van Ray Darts is bereikbaar op het telefoonnummer +32 (0)494 83 46 24, via e-mail op support@raydarts.be of per post op het volgende adres Dennenlaan 70, 2560 Nijlen. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 12: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Ray Darts beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt Ray Darts zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 13: Privacy verklaring

In onze privacy verklaring vind je informatie over hoe Ray Darts jouw gegevens zal gebruiken. Door deze algemene voorwaarden te accepteren, verbind je je ook aan onze privacy verklaring.

Artikel 14: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Ray Darts om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 15: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Ray Darts. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.
Ray Darts may change these Terms and Conditions without notice. any purchase after the change implies an acceptance by the Customer of these new Terms and Conditions.

Artikel 16: Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 17: Intellectuele eigendom

Het is niet toegestaan om enige inhoud van deze website te gebruiken, over te nemen of te verspreiden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Ray Darts.

Artikel 18: toepasselijk recht en geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht. Alle geschillen aangaande het sluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van de overeenkomst of huidige Algemene voorwaarden vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Belgische rechtbank waar Ray Darts gevestigd is. Zo één van de huidige voorwaarden nietig verklaard zou worden of niet toepasselijk zou zijn blijven de overige voorwaarden niettemin volledig van kracht.

De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

Laatst bijgewerkt: 08/06/2021